p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

Pedagogie medicala

Abstract

Recenzarea unei cãrti de pedagogie medicalã reprezintã, mãcar în parte, un nou prilej de reflectie criticã asupra propriei experiente de formare în cadrul unei institutii de învãtãmânt medical.

Recenzarea unei cãrti de pedagogie medicalã reprezintã, mãcar în parte, un nou prilej de reflectie criticã asupra propriei experiente de formare în cadrul unei institutii de învãtãmânt medical.

Purtãtoare a unui mesaj care îmbrãtiseazã diverse nivele si metode de predare, lucrarea poate fi propusã si ca un oportun instrument de revizuire a setului de expectante din interiorul cãrora performantele inerente rolului de dascãl pot fi revendicate si examinate critic de cãtre beneficiari.

Structuratã în 14 mari capitole, lucrarea doamnei dr. Doina Cosman se constituie într-o lecturã plãcutã si totodatã utilã.

Dupã o succintã trecere în revistã a istoriei pedagogiei, ni se propune un întreg capitol despre cerintele învãtãmântului medical în secolul XXI. Rolurile profesorului în învãtãmânt sunt prezentate conform modelului Quinn.

Mai departe, autoarea ne prezintã elementele psihologiei educationale, începând de la stadializarea personalitãtii în functie de vârstele educationale (unde detaliazã teoriile lui Sullivan si ale lui E. Erikson, precum si stadializarea vârstelor în functie de profilul educational), si încheind cu profilul psihologic al studentului la medicinã.
Învãtarea ca formã fundamentalã a activitãtii umane este un proces cognitiv complex, multinivelar. Dr. Cosman dezvoltã subiectul, abordând toate functiile psihice implicate în procesul de învãtare. Urmãtoarea sectiune este rezervatã „curricumului“, care desemneazã întreaga experientã de învãtare dobânditã în contexte educationale formale, non-formale si informale (obiectivate prin planuri de învãtãmânt, programe, manuale si suporturi de curs, etc).

Design-ul continutului de predare este redat extrem de succint, apelându-se si la reprezentarea abordãrii sistemice dupã Gagne. Principiile, metodele si strategiile didactice sunt descrise exhaustiv, capitolele rezervate acestora constituindu-se astfel într-un real ghid didactic pentru toti cei interesati.

Urmãtoarele trei capitole (si anume: modalitãtile de abordare a învãtãrii, mijloacele de învãtãmânt si formele de utilizare a mijloacelor didactice) bine documentate sunt scrise într-o manierã stilisticã aeratã, usor de parcurs, dezvãluindu-ne arta pedagogiei.

Lucrarea se încheie prin abordarea metodelor de evaluare în general, autoarea aplecându-se în mod deosebit asupra celor folosite în învãtãmântul medical.