p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

NOUTĂȚI DE LA CHIȘINĂU

Abstract

Trei colective de cadre didactice ale Catedrei de Psihiatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Chișinău au elaborat și publicat în 2017 3 ghiduri terapeutice, devenite oficiale pe teritoriul țării prin asumarea lor de către Ministerul Sănătății din Republica Moldova după recenzarea lor de către reprezentanți (Victor Ghicavîi, Valentin Gudumac, Grigore Bivol, Vladislav Zara, Iurie Ososianu, Maria Cumpănă, Lucia Carp, Ghenadie, Cărăușu, Diana Grosu- Axenti, Oleg Cobîleanschi) ai instituțiilor abilitate în domeniu.

Trei colective de cadre didactice ale Catedrei de Psihiatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Chișinău au elaborat și publicat în 2017 3 ghiduri terapeutice, devenite oficiale pe teritoriul țării prin asumarea lor de către Ministerul Sănătății din Republica Moldova după recenzarea lor de către reprezentanți (Victor Ghicavîi, Valentin Gudumac, Grigore Bivol, Vladislav Zara, Iurie Ososianu, Maria Cumpănă, Lucia Carp, Ghenadie, Cărăușu, Diana Grosu- Axenti, Oleg Cobîleanschi) ai instituțiilor abilitate în domeniu.
Ghidul pentru tulburările de anxietate este redactat de Anatol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocichin, Jana Chihai, Inga Deliv, cel pentru schizofrenie și primul episod psihotic de Anatol Nacu, Mircea Revenco, Jana Chihai, Ion Coșciug și Garaz Grigore, iar cel pentru depresie de Anatol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocichin, Jana Chihai, Ion Coșciug, Garaz Grigore, Inga Deliv și Lora Gîțu.
Ghidurile, fiecare cu o întindere de cca 90 de pagini format mare, sunt profesionist concepute și redactate, beneficiind de foarte multe tabele sintetice, ușor de consultat, sunt clare, concise și aduse la zi din perspectiva bibliografiei. Sunt un instrument indispensabil pentru psihiatri moldoveni, implicați la nivel național într-un vast program de modernizare, de translare decisă, foarte vizibilă, de la vetusta ”psihiatrie sovietică” la psihiatria practicată astăzi în lume, bazată pe reconceptualizare în concordanță cu taxonomiile de ultimă oră (DSM 5, DSM IV TR, ICD 10). Acestea sunt cuprinse în bibliografiile celor 3 ghiduri, alături de ghidurile unanim recunoscute (NICE, APA etc.), inclusiv ghidurile elaborate în România în aceste domenii și alte lucrări internaționale de referință. Utilizarea lor va ajuta fără îndoială deprinderea stabilirii corecte a diagnosticului, în termeni standardizați și la instituirea tratamentelor adecvate și la urmărirea lor în timp, ghidurile reproducând și scale clinice adecvate celor 3 domenii (PANSS, HDS, HAS).
Această ințiativă merită subliniată pentru că va influența semnificativ reforma serviciilor de sănătate mintală și a psihiatriei clinice din țara de peste Prut, reformă care se desfășoară de câțiva ani într-un mod convingător și deja devenit ireversibil. Mie îmi amintește de începuturile unei reforme similare, începute cu mai bine de 15 ani mai devreme la noi (odată cu prima formă a Legii Sănătății Mintale) dar rapid abandonată, paradoxal, odată cu a d e r a r e a R o m â n i e i l a U E ! ( p r o f . d r. D a n Prelipceanu).