p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

PROIECTUL ,,ORIENTĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN GÂNDIREA PSIHIATRICĂ ROMÂNESCĂ”

Abstract

În urmă cu șapte ani de zile, în timpul unei discuții colegiale, „într-o seară relaxată”, s-a născut ideea acestui proiect conceput și realizat de profesorii Gavril Cornuțiu și Dragoș Marinescu. Ideea a fost aceea de a scoate în evidență, ca într-un caleidoscop de moment, capacitatea de a gândi pe cont propriu a liderilor de opinie […]

În urmă cu șapte ani de zile, în timpul unei discuții colegiale, „într-o seară relaxată”, s-a născut ideea acestui proiect conceput și realizat de profesorii Gavril Cornuțiu și Dragoș Marinescu. Ideea a fost aceea de a scoate în evidență, ca într-un caleidoscop de moment, capacitatea de a gândi pe cont propriu a liderilor de opinie din actuala generație de psihiatri români, sub forma unor „cursuri” pe câte o temă care îi preocupă și îi poate defini și ca preocupare și ca potențial creativ, ipotezând viitorul temei. Nu au răspuns chiar toți cei invitați, dar marea majoritate au agreeat ideea și sunt prezenți în cele 6 volume, apărute sub egida Universității din Oradea, 53 de nume care au sintetizat „la zi” 75 de teme, însumând 2297 de pagini de psihiatrie. Unii colegi (Cornuțiu, Marinescu, Riga, etc…) au publicat repetat mai multe teme. În volume sunt prezente cadre universitare, cercetători, dar și lideri recunoscuți de opinie în psihiatrie care nu sunt cadre didactice. Ceea ce sare în ochi imediat este diversitatea benefică a preocupărilor psihiatrilor români. Acestea variază de la teme de cercetare în general (Lucian Alexandrescu), cercetare psihofarmacologică (Dragoș M a r i n e s c u ș i R a d u M i h a i l e s c u ) s a u c e r c e t a r e fundamentală (Dan și Sorin Riga), cercetare conceptuală (Gavril Cornuțiu), antropologie psihiatrică (Mircea Lăzărescu), interdisciplinarități psihiatrice (Florin Tudose), până la preocupări clinice (Delia Marina Podea, Ioana Micluția, Cătălina Tudose, Liana Deheleanu), organizatorice și profilactice (Doina Cozman), de inserție a patologiei psihiatrice în contextele conjuncturale ale clipei istorice (Vasile Chiriță), cercetări personologice (Aurel Nireștean), jurisprudența privind bolnavii psihici (Florin Gâldău). Este prezentă și Psihiatria copilului și adolescentului prin Ștefan Milea, Iuliana Dobrescu, Tiberiu Mircea, Constantin Lupu și Stefan Kecskemeti, care expun momentul actual al înțelegerii acestei discipline, în continuarea căreia (nu în plus, și nu altceva) stă psihiatria adultului. În plus, volumele etalează acumulările științifice (cărți, lucrări, proiecte…) ale acestei generații de psihiatri români, care sunt impresionante prin volum, dar și prin creații originale, contribuții, dacă nu de esențe, dar de nuanțe, contribuind la „ieșirea din haos și întuneric” a disciplinei, a noastră, a tuturor. Era necesar un asemenea expozeu și deoarece masa largă de psihiatri ai țării are o cunoaștere limitată a carierei științifice, mai ales a cadrelor didactice, care, deseori este minimalizată prin ochelarii atmosferei cotidiene care ne influențează, vrând-nevrând, percepția lucrurilor. În concluzie, proiectul și-a atins scopul și sperăm ca el să fie un reper și un îndemn pentru generația care urcă pe scenă. (Prof.Dr. Dan Prelipceanu)