p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

Premiile APR – LILLY ROMANIA

Abstract

APR si partenerul sau principal, compania Eli Lilly anuntã decernarea premiilor anuale.

APR si partenerul sau principal, compania Eli Lilly anuntã decernarea premiilor anuale.

Acestea vor fi:
Premiul „EDUARD PAMFIL“, pentru cea mai semnificativã contributie adusã la dezvoltarea si afirmarea psihiatrie românesti. Premiul are valoarea de 1000 de dolari.
Douã premii anuale de încurajare a tinerilor psihiatri, constând într-o cãlãtorie de studii la Indianapolis, la Laboratoarele Eli Lilly and Company si la Clinica de Psihiatrie a Universitãtii din Indianapolis.
Aceste premii, dublate de o diplomã si o plachetã (medalie) onorifice, vor fi decernate în acest an în luna octombrie la Conferinta Nationala de Psihiatrie de la Craiova. Conditii de participare
Pentru ambele premii conditia de a fi membru APR este obligatorie (conditie validatã de adeziunea scrisã si plata cotizatiei anuale). Data limitã de depunere a canditaturilor va fi 1 octombrie, ceea ce înseamnã cã perioada de referintã pentru activitatea susceptibilã de a fi premiatã este cea cuprinsã între 1 septembrie al anului precedent si 31 septembrie al anului în curs.

Premiul „Eduard Pamfil“ va încununa orice fel de activitate – stiintificã, didacticã, medicalã, organizatoricã etc. – ale cãrei rezultate au contribuit convingãtor la dezvoltarea psihiatriei românesti, la afirmarea sa în cadrul medicinii nationale si internationale.

Subliniem faptul cã este vorba despre o realizare sau mai multe realizãri cu caracter concret, cuantificabil prin mijloace international acceptate. Astfel, poate fi vorba despre un articol stiintific valoros publicat într-o revistã de prestigiu, sau despre o carte fundamentalã, sau despre promovarea programaticã în psihiatria româneascã a unei tehnici terapeutice, sau despre o contributie remarcabilã la reforma serviciilor psihiatrice, sau despre reusita unui anumit proiect sau program (care poate fi în cadrul unei alte ONG) cu impact asupra dezvoltãrii psihiatriei românesti, etc.
Lista este evident deschisã, singurele conditii limitative fiind referitoare la calitatea de membru APR a canditatului si la perioada de referintã.

Premiul de încurajare a tinerilor psihiatri are câteva conditii limitative: calitatea de membru APR, vârsta maximã de 35 de ani (sã nu fi împlinit 36 de ani în perioada de referintã), buna cunoastere a limbii engleze (pentru a putea beneficia de cãlãtoria de studii). Candidatul trebuie sã fi dovedit o realizare sau mai multe realizãri în perioada de referintã. Pentru acest premiu se va avea în vedere atât varianta punctualã, focalizatã pentru o anumitã performantã cât si varianta globalã, constituitã din mai multe realizãri ce definesc un parcurs profesional promitãtor.

Candidaturile pentru ambele premii se primesc la Secretariatul APR pânã la data de 1 octombrie. Ele pot fi depuse în nume propriu (autopropuneri) sau în numele unei organizatii. Candidaturile vor fi însotite de o justificare consistentã, argumentatã în spiritul criteriilor expuse mai sus.

Conditii de jurizare
Secretariatul APR, supervizat de un vicepresedinte al APR, va asigura selectia candidaturilor pentru ambele premii, verificând compatibilitatea cu criteriile enuntate. Candidaturile vor fi examinate de Juriul de Nominalizãri care va selecta 5 nominalizãri pentru Premiul Eduard Pamfil si 7 nominalizãri pentru Premiile de Încurajare. Aceste nominalizãri trebuie privite ca fiind onorante si vor fi publicate în Revista Românã de Psihiatrie. Un al doilea juriu (Juriul Premiilor APR – Lilly România) va face alegerea, din cadrul nominalizãrilor, a candidaturilor ce vor fi premiate.

Atât Juriul de Nominalizãri, cât si Juriul Premiilor APR – Lilly România vor fi constituite din personalitãti recunoscute ale medicinii românesti care sã nu fi candidat pentru perioada de referintã. Ambele Jurii vor fi numite de Consiliul APR pânã la data de 10 septembrie al anului în curs. Eli Lilly and Company va avea câte un reprezentant atât la nivelul Juriului de Nominalizãri, cât si la nivelul Juriului Premiilor APR – Lilly România.