p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

Ati selectat numarul: Nr.2-3/2000

Filtreaza arhiva dupa:

Comorbiditate hipotiroidiana la o pacienta cu schizofrenie in faza activa

Comorbiditate hipotiroidiana la o pacienta cu schizofrenie in faza activa

Posibila corelatie dintre disfunctiile tiroidiene si fenomenele psihopatologice rãmâne deseori în plan secundar în practica psihiatricã. Hipotiroidismul este în mod curent recognoscibil dupã aspectul fizic caracteristic, deseori simptomele neurocognitive si...

Proiectul Legii Sanatatii Mintale

Proiectul Legii Sanatatii Mintale

Legea promovarea sãnãtãtii mintale si protectia persoanelor cu tulburãri psihice

Este flupentixolul un antipsihotic cu proprietati atipice ?

Este flupentixolul un antipsihotic cu proprietati atipice ?

Sunt bine cunoscute în literaturã si de cãtre practicieni particularitãtile psihofarmacologice clinice care fac din flupentixol un neuroleptic cu spectru mai larg decât al celorlalti compusi din clasa lui....

Complianta si Psihopedagogie

Complianta si Psihopedagogie

Psihopedagogia apartine programelor psiho-educationale de grup având ca obiective mai importante: recunoasterea si întelegerea simptomelor schizofreniei, constientizarea necesitãtii unui tratament de lungã duratã precum si recunoasterea efectelor secundare ale...

Audit de sanatate mintala

Audit de sanatate mintala

Auditul de sãnãtate mintalã, desfãsurat în România în perioada 28 august-1 septembrie 2000, a fost organizat de cãtre Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii (OMS) împreunã...

Agenda Asociatiei Psihiatrice Romane

Agenda Asociatiei Psihiatrice Romane

În 21 august 2000 o delegatie A.P.R. formatã din profesor dr. V. Chiritã, presedinte A.P.R., presedintele Comisiei de Psihiatrie de pe lângã C.N.M., prof. dr. T. Udristoiu, reprezentantul A.P.R....

Reforma in sanatatea mintala – mit sau realitate ?

Reforma in sanatatea mintala – mit sau realitate ?

Printre marile semne de întrebare ce frãmântã lumea psihiatriei românesti se enumerã urmãtoarele: dacã acest grup profesional a fost capabil sã initieze sau sã participe la o reformã realã...

Noi abordari in domeniul dependentelor la substante psihoactive

Noi abordari in domeniul dependentelor la substante psihoactive

datã cu izbucnirea rãzboiului iugoslav în 1993 si devierea filierei balcanice a traficului ilicit de droguri prin spatiul românesc, România a devenit initial o tarã de depozit si treptat...

Anormalitate vs. boala psihica din perspectiva teoriei vulnerabilitatii

Anormalitate vs. boala psihica din perspectiva teoriei vulnerabilitatii

Circumscrierea anormalitãtii si bolii psihice se cere a fi comentatã mult mai nuantat si analitic în zilele noastre, perioadã în care se dezvoltã psihiatria comunitarã si programele publice de...

Importanta diagnosticarii depresiei la varstnici. Rolul scalelor de evaluare

Importanta diagnosticarii depresiei la varstnici. Rolul scalelor de evaluare

Cresterea dramaticã a populatiei de vârsta a treia si implicit a celor cu tulburãri psihopatologice semnificative, impune o utilizare eficientã a resurselor sistemului medical.