p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

You have selected no: Nr1.2013

Filter by:

DEPENDENŢA DE ALCOOL – ACTUALITĂŢI ALE TEORIEI NEUROBIOLOGICE ŞI PREMIZELE TRATAMENTULUI MODERN

DEPENDENŢA DE ALCOOL – ACTUALITĂŢI ALE TEORIEI NEUROBIOLOGICE ŞI PREMIZELE TRATAMENTULUI MODERN

Abuzul de o substanţă este un pattern maladaptativ al utilizării acesteia care conduce la o suferinţă sau disfuncţie semnificative.